Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa w Żaganiu od 2014 roku z dużymi sukcesami uczy i kształci dzieci w klasach I-IV. Szkoła po ostatnich reformach oświaty posiada uprawnienia oraz warunki do nauczania dzieci w klasach od I -VIII. Podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Szkoła jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, rzutnik multimedialny a sala informatyczna pozwala na to aby każde dziecko miało do dyspozycji komputer. Szkoła realizuje obowiązkowy program nauczania opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wdraża dodatkowe zagadnienia, których opanowanie ułatwia start życiowy. W ramach zajęć świetlicowych prowadzi kółka zainteresowań: szachy, nauka tańca, kółka humanistyczne (recytatorskie, teatralne), kółko matematyczne, kółko informatyczne na którym nauczane są podstawy programowania. Prócz obowiązkowych godzin lekcyjnych dzieci mogą pozostawać na świetlicy. Pod okiem doświadczonego pedagoga odrabiają tu zadania domowe. Każdy uczeń w szatni dysponuje własną szafką, gdzie może przechowywać książki i zeszyty.

Szkoła pracuje w godzinach od 7.00-17.00. Zajęcia programowe odbywają się w godzinach od 8.00-13.00.

Serdecznie Zapraszamy!