Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa w Żaganiu od 2014 roku z dużymi sukcesami uczy i kształci dzieci w klasach I-IV. Szkoła po ostatnich reformach oświaty posiada uprawnienia oraz warunki do nauczania dzieci w klasach od I -VIII. Podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Szkoła jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, rzutnik multimedialny a sala informatyczna pozwala na to aby każde dziecko miało do dyspozycji komputer. Szkoła realizuje obowiązkowy program nauczania opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wdraża dodatkowe zagadnienia, których opanowanie ułatwia start życiowy. W ramach zajęć świetlicowych prowadzi kółka zainteresowań: szachy, nauka tańca, kółka humanistyczne (recytatorskie, teatralne), kółko matematyczne, kółko informatyczne na którym nauczane są podstawy programowania. Prócz obowiązkowych godzin lekcyjnych dzieci mogą pozostawać na świetlicy. Pod okiem doświadczonego pedagoga odrabiają tu zadania domowe. Każdy uczeń w szatni dysponuje własną szafką, gdzie może przechowywać książki i zeszyty.

Zajęcia programowe odbywają się w godzinach od 8.00-13.30.

 

Świetlica pracuje w godzinach od 7.00-18.00.

 

NASZA SZKOŁA

 

SALA LEKCYJNA Z TABLICĄ MULTIMEDIALNĄ

SALA LEKCYJNA 

SALA INFORMATYCZNA

ŚWIETLICA Z TABLICĄ MULTIMEDIALNĄ

SALA DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

SZATNIA

 

 

NASZA KADRA:

 

Dyrektor: BOGDAN PAŁKA

Wykształcenie: Studium Nauczycielskie we Wrocławiu

Staż pracy: 19 lat w szkolnictwie

 

Nauczyciel: mgr MARTA WOJTAL

Wykształcenie: Filologia Polska oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.

Staż pracy:10 lat pracy w szkole i przedszkolu

 

Nauczyciel: mgr AGNIESZKA LEWICKA

Wykształcenie: Filologia Polska oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Staż pracy: 9 lat pracy w szkolnictwie

 

Nauczyciel: mgr Agnieszka Glapa

Wykształcenie: Filologia Polska, Terapia Pedagogiczna,Oligofrenopedagogika,wdż-studia podyplomowe,Liceum Muzyczne,certyfikaty językowe

Staż pracy: 21 lat pracy w szkolnictwie

 

Świetlica: lic Marzena Gębicka-Szakiel

Wykształcenie: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie początkowe.

Staż pracy: 3 lata w szkolnictwie

 

 

 

 

 

Serdecznie Zapraszamy!